Personvern, GDPR

Lagring og behandling av personopplysninger

Bergen Trappedesign AS (org.nr.: 917 456 291) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som hentes inn gjennom bergentrappedesign.no, e-post og/eller telefon til en av våre ansatte, eller felles e-post (post@bergentrappedesign.no).

Personopplysninger som behandles

Bergen Trappedesign henter inn nødvendig informasjon for å kunne gi tilbud på trapper, rekkverk og andre relevante tilbud for kunde.

Informasjon som innhentes er for eksempel

 • Navn (evt. også firmanavn)
 • Adresse (leveringsadresse og/eller fakturaadresse)
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • I noen tilfeller innhentes også informasjon som fødselsdato og personnummer der det er nødvendig; som for eksempel ved søknad om delbetaling.

Hvordan personopplysninger innhentes

Personopplysninger innhentes via skjemaer på våre nettsider, e-post og/eller via telefon. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen, men dersom du ikke ønsker å oppgi den kan vi bli forhindret i å levere deg tilbud og/eller produkter/tjenester.

Eksempler på innhenting av personopplysninger

 • Prisforespørsel sendt på e-post
 • Prisforespørsel skjema via bergentrappedesign.no
 • Kontaktskjema via bergentrappedesign.no
 • Generelle henvendelser via e-post
 • Booking av befaring via bergentrappedesign.no
 • Via telefonkontakt
 • Ved rekruttering / arbeidssøknad

Hvorfor personopplysninger innhentes

Vi henter inn personopplysninger for å kunne sende deg relevant informasjon, komme på befaring, sende pristilbud og levere våre produkter og/eller tjenester, eller ved rekruttering av ansatte.

Hvordan personopplysninger lagres

Personopplysninger blir lagret på våre servere og vårt CRM-system.

Hvordan personopplysninger slettes

Ønsker du ikke lenger at vi skal ha dine personopplysninger lagret, vil disse bli slettet ved å kontakte oss på post@bergentrappedesign.no. Oppgi at du ønsker dine opplysninger slettet.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Bergen Trappedesign deler ikke personopplysninger med en utenforstående tredjepart, men bruker i noen tilfeller underleverandører til å levere deler av produkter og/eller tjenester. Disse underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Bergen Trappedesign.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg, og hvordan disse behandles. Du kan også kreve at disse rettes, slettes eller begrenses.

Mener du at Bergen Trappedesign ikke har overholdt dine rettigheter i h.h.t. personopplysningsloven, kan du sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon finner du på deres nettside www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon Bergen Trappedesign AS

Adresse: Storaneset 32, 5260 Indre Arna
E-post: post@bergentrappedesign.no
Telefon: +47 56 12 66 00
www.bergentrappedesign.no