Trappemanual

Trappemanualen gir anbefalinger til hvordan tekniske forskrifter (TEK 17) bør tolkes. Den er ment som et verktøy til forenkling av prosjektering, planlegging og oppføring av trapp. Manualen er utarbeidet av bransjeforeningen i samarbeid med norske trappeprodusenter.

Trappemanualen kan lastes ned her.